หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย

เรียนทำอาหารไทยสูตรต้นตำรับ ทั้งอาหารคาว ของว่าง และอาหารหวาน เรียนรู้วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร เรียนทำอาหารตะวันตกขั้นพื้นฐาน ทั้งอาหารคาว ของว่าง และเบเกอรี่พร้อมฝึกปฎิบัติจริง ได้ทำอาหารด้วยตนเองในทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทำอาหารเพื่อต่อยอดในธุรกิจ หรือเพื่อทำงานในต่างประเทศ ในหลักสูตรมีสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานร่วมอยู่ด้วย

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง + ตะวันตก

color

เมนูที่ได้เรียนในหลักสูตร

เรียนทำอาหารไทย
อาหารไทย
color
เรียนทำอาหารไทย
อาหารว่าง
color