NEWS & EVENT

THCL Academy สถาบันการศึกษาขยายโอกาส สำหรับผู้สนใจต่อยอดการทำงานกับโรงแรมชั้นนำระดับ 4-5 ดาว , ทำงานบนเรือสำราญที่ต่างประเทศ หรือเรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว เรามีหลักสูตรที่เปิดสอนมากมาย อาทิ หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร ไทยและตะวันตก หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรช่างภาพอาชีพและเรือสำราญ หากต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนนอกเหนือวัน Open House สามารถติดต่อมาทางโรงเรียนเพื่อนัดวันและเวลาที่จะเข้ามาได้ที่เบอร์ 061 247 6464 ค่ะ
เรียนเรือสำราญ
ทำงานเรือสำราญ
ทำงานต่างประเทศ