ปฏิทินการศึกษา

หลักสูตรพ่อครัวอาหารไทย / อาหารตะวันตก / บริการอาหารและเครื่องดื่ม

รุ่นที่ 3 ภาคปกติ

1 กุมภาพันธ์

2563

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ        Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่า         สำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 1 ก.พ.

รุ่นที่ 1 ภาคพิเศษ รายงานตัว

8 มิถุนายน

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 15 มิ.ย.

รุ่นที่ 2  ภาคปกติ รายงานตัว

14 สิงหาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 19 ส.ค.

รุ่นที่ 3  ภาคปกติ รายงานตัว

26 ตุลาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 28 ต.ค.

รุ่นที่ 3  ภาคพิเศษ รายงานตัว

26 ตุลาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 2 พ.ย.

หลักสูตรช่างภาพอาชีพ / หลักสูตรช่างภาพบนเรือสำราญ

ช่างภาพเรือสำราญ รุ่นที่ 1 รายงานตัว

8 มิถุนายน

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ        Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่า         สำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 15 มิ.ย.

ช่างภาพอาชีพ รุ่นที่ 1 รายงานตัว

8 มิถุนายน

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 16 มิ.ย.

ช่างภาพเรือสำราญ รุ่นที่ 2 รายงานตัว

17 สิงหาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 24 ส.ค.

ช่างภาพอาชีพ รุ่นที่ 2  รายงานตัว

17 สิงหาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 25 ส.ค.

ช่างภาพเรือสำราญ รุ่นที่ 3 รายงานตัว

26 ตุลาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 2 พ.ย.

ช่างภาพอาชีพ รุ่นที่ 3 รายงานตัว

26 ตุลาคม

2562

09.00 น.

- หลักสูตรภาคปกติที่ลงเรียน จันทร์ - ศุกร์ รายงานตัวที่โรงเรียน พร้อมรับ Uniform และชำระค่าหลักสูตรงวดแรก

 50 % จากราคาเต็มหลังหักค่าสำรองที่นั่งแล้ว

- ฟังแนวทางการสอนและรายละเอียดของหลักสูตรจากอาจารย์ประจำวิชา 

เปิดเทอม 3 พ.ย.