top of page
43.png
ประกอบอาหารไทย
44.png

เปิดสอนอาหารไทยต้นตำรับ ทำความรู้จักวัตถุดิบและเทคนิคการทำอาหาร เรียนศิลปะการจัดจานเพื่อความสวยงาม เหมาะสำหรับผู้เรียน ที่ต้องการนำไปต่อยอดทั้งในด้านการเรียน และด้านธุรกิจ

 

สิ่งที่จะได้จากการเรียน

    - เรียนรู้วัตถุดิบ 
    - ขั้นตอนการทำอย่างถูกต้อง 
    - ศิลปะการตกแต่งจานสวยงาม 
    - ความปลอดภัยในครัว 
    - สุขอนามัยในครัว
    - การคำนวนต้นทุน

    - ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 

ค่าหลักสูตรทั้งหมดรวมค่า ยูนิฟอร์ม / วัตถุดิบ / Workshop พิเศษ และค่าธรรมเนียมฝึกงานแล้ว

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

 

*พร้อมที่พักฟรีสำหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด

- ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

36-5.png
ประกอบอาหารตะวันตก
36-2.png

เปิดสอนทำอาหารตะวันตก ทั้งอาหารคาว  ของว่าง และเบอร์เกอรี่ เรียนรู้เทคนิค

ตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง โดยอาจารย์ผู้สอน

ที่มีความรู้และประสบการณ์

 

สิ่งที่จะได้จากการเรียน    

    - เรียนรู้วัตถุดิบ 
    - ขั้นตอนการทำอย่างถูกต้อง 
    - ศิลปะการตกแต่งจานสวยงาม 
    - ความปลอดภัยในครัว 
    - สุขอนามัยในครัว
    - การคำนวนต้นทุน

    - ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 

ค่าหลักสูตรทั้งหมดรวมค่า ยูนิฟอร์ม / วัตถุดิบ / Workshop พิเศษ และค่าธรรม-

เนียมฝึกงานแล้ว

 

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

*พร้อมที่พักฟรีสำหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด

- ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

35.png
พนักงานบริการ
36-3.png

เข้าใจหลักของการบริการ สอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง  เน้นการสอนให้ปฎิบัติจริง ในหลักสูตรมีภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรืองานบริการที่ต่างประเทศ 

 

สิ่งที่ได้จากการเรียน

    - ปรับบุคลิกภาพของผู้เรียน

    - มีการสอน บาริสต้า / บาร์เทนเดอร์ /        ซอมเมอลิเยร์ รวมอยู่ในหลักสูตร

    - วิธีการเสิร์ฟ การจัดโต๊ะ ที่ถูกต้อง

    - สอนภาษาอังกฤษ

ค่าหลักสูตรทั้งหมดรวมค่า ยูนิฟอร์ม / วัตถุดิบ / Workshop พิเศษ และค่าธรรมเนียมฝึกงานแล้ว

 

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

 

*พร้อมที่พักฟรีสำหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด

*เฉพาะหลักสูตรพนักงานบริการ ฟรีที่พักสำหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัด 

     

37.png
ช่างภาพระดับ 1
36-5.png

เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์

ราคา  29000  บาท

ระยะเวลา 2 เดือน

( รวม 12 วัน ) 

- ไม่มีฝึกงาน เก็บผลงานด้วยตัวเอง

36-4.png
39.png

เรียนทษฎีถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน สำหรับต่อยอดเป็นช่างภาพอาชีพอิสระหรือพัฒนาเป็นช่างภาพอาชีพในอนาคต

 

สิ่งที่ได้จากการเรียน

    - เรียนการจัดไฟสำหรับถ่ายรูป

    - ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน

    - สอนถ่ายภาพบุคคล ภาพท่องเที่ยว

      ภาพประชาสัมพันธ์ และภาพอาหาร

    - ยูนิฟอร์มโรงเรียน

- ไม่มีการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่มีฝึกงาน

เรียน เฉพาะวัน อาทิตย์

ราคา  18000  บาท

ระยะเวลา 2 เดือน

( รวม 8 วัน )

- ไม่มีเรียนเสริมทักษะ

  ภาษาอังกฤษ

- ไม่มีฝึกงาน เก็บผลงานด้วย      ตัวเอง

40.png

สำหรับผู้สนใจทำงานเป็นช่างภาพอาชีพบนเรือสำราญในต่างประเทศ หลักการทำงานและการปฏิบัติตัวบนเรือ รวมถึงแนะนำการสมัครขึ้นไปทำงาน ตั้งแต่ทำพอร์ตจนสัมภาษณ์งาน

สิ่งที่ได้จากการเรียน

    - การถ่ายภาพตามสถานการณ์ต่างๆ 

    - การใช้แฟลช และจัดไฟสตูดิโอพื้นฐาน          แบบต่างๆ

    - การถ่ายภาพบุคคลและจัดท่าโพส

    -ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพขั้นพื้นฐาน

    - การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์

    - การขายสินค้าและภาพในแกลอลี่

    - ทักษะทางภาษาที่จำเป็น

    - เตรียมพอร์ตและขั้นตอนสมัครงาน

    - ยูนิฟอร์มโรงเรียน

 

ค่าหลักสูตรทั้งหมดรวมค่า ยูนิฟอร์ม / วัตถุดิบ / Workshop พิเศษ

พิเศษ ! แถมฟรี เรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง

กับครูอเมริกันเจ้าของภาษา

ช่างภาพบนเรือสำราญ
bottom of page