top of page

หลักสูตรของ THCL Academy

THCL Academy เปิดสอนหลักสูตรดังนี้ ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง และอาหารและตะวันตก  |  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  | ช่างภาพอาชีพ และช่างภาพบนเรือสำราญในต่างประเทศ และ พร้อมส่งฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ 4-5 ดาว
   อาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะรสชาติที่จัดจ้าน รวมถึงกรมวิธีการทำที่ซับซ้อน หลักสูตรของเราเน้นให้ได้เรียนและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำ ทั้งเมนูอาหารคาว อาหารว่าง และของหวาน หลักโภชนาการ  สุขอนามัยที่ดีในครัว
   เพราะทุกอย่างที่เราฝึกให้ก็เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับทำงานจริง หลังจากการเรียน 3 เดือน ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมที่ฝึกงาน เป็นโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว เพื่อให้นักเรียนของเราได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 3 เดือน ต่อ ยอดเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน

ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท

ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง

   อาหารตะวันตกเป็นอาหารที่มีเมนูหลากหลาย ที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญของผู้ทำ อุณหภูมิไฟ ความเย็น ล้วนเกี่ยวข้องกัน ในหลักสูตรของเรานั้นสอนทั้ง อาหารจานเดียว อาหารว่าง และเบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียนของเราได้ฝึกทักษะที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง

   

  หลังจากเรียนจบ ทางโรงเรียนจะส่งไปฝึกงานที่โรงแรม 4-5 ดาว ที่มีชื่อ ซึ่งนักเรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าอยากฝึกงานในแผนกอาหารหรือเบเกอรี่ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนเอง 

ราคาเริ่มต้นที่ 89,000 บาท

ผู้ประกอบอาหารตะวันตก

ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูงและอาหารตะวันตก

ราคาเริ่มต้นที่ 160,000 บาท

   อาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะรสชาติที่จัดจ้าน รวมถึงกรรมวิธีการทำที่ซับซ้อน และอาหารตะวันตกเป็นอาหารที่มีเมนูหลากหลาย ที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญของผู้ทำ อุณหภูมิไฟ ความเย็น ล้วนเกี่ยวข้องกัน หลักสูตรของเราเน้นให้ได้เรียนและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำ ทั้งเมนูอาหารคาว อาหารว่าง และของหวาน หลักโภชนาการ  สุขอนามัยที่ดีในครัว       เพราะทุกอย่างที่เราฝึกให้ก็เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับทำงานจริง หลังจากการเรียน 3 เดือน ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมที่ฝึกงาน เป็นโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว เพื่อให้นักเรียนของเราได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 3 เดือน ต่อ ยอดเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท

   งานบริการใครๆ ก็ทำได้ แต่งานบริการที่ดีนั้นต้องผ่านการฝึกอย่างจริงจัง เราสอนงานบริการขั้นสูง ทั้งการเสิร์ฟ พับผ้า ตำแหน่งการจัดโต๊ะ การพูดคุยกับลูกค้า ความรู้เรื่องไวน์  บาริสต้า บาร์เทนเดอร์ เหมือนเรียนหนึ่งหลักสูตรแต่ได้ความรู้ติดตัวกลับไปต่อยอดในสายนี้ได้หลากหลาย

   

   ทั้งยังเป็นงานที่สร้างโอกาสให้คนมากมาย เริ่มต้นจากตำแหน่งเริ่มต้นสั่งสมประสบการณ์การทำงาน งานบริการก็สามารถความมั่นคงที่ดีในชีวิตได้ เรามีโรงแรมหรือสถานที่ฝึกงานระดับชั้นนำรองรับ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะที่ฝึกมาอย่างเต็มที่ 

ช่างภาพ

ราคาเริ่มต้นที่ 28,000 บาท

ช่างภาพอาชีพ สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานในการถ่ายรูป หรือมีแต่ยังไม่มากพอ เริ่มสอนการถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มต้น การจัดไฟ สตูดิโอ การถ่ายกลางแจ้ง ถ่ายภาพสินค้า และการใช้โปรแกรมแต่งรูป เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนเพื่อไปรับงานเสริม หรือ ฝึกเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ หรือคนที่อยากมีพื้นฐานถ่ายรูปติดตัว
ช่างภาพบนเรือสำราญ จะมีการเรียนที่เน้นเพื่อใช้ทำงานบนเรือสำราญ ที่ต้องปรับตัวและทำงานแข่งกับเวลา รวมถึงการปฏิบัติตัวต่างๆ เน้นเรียนภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญในต่างประเทศ

มี Work Shop กับอาจารย์พิเศษ และมี Trip ถ่ายภาพนอกสถานที่
เรียนเรือสำราญ
ทำงานเรือสำราญ
ทำงานต่างประเทศ
bottom of page