เรียนทำอาหารตะวันตก

เรียนทำอาหารตะวันตกขั้นพื้นฐาน ทั้งอาหารคาว ของว่าง และเบอเกอรี่ ได้เรียนและฝึกทำจริง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ โดยในหลักสูตรเมนูที่เรียนเป็นเมนูยอดนิยมเหมาะกับผู้ต้องการเรียนพื้นฐานการทำอาหาร และผู้ที่ต้องการนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก

สี

เมนูที่ได้เรียนในหลักสูตร

เรียนทำอาหารตะวันตก
อาหารจานหลัก
เรียนทำอาหารตะวันตก
อาหารว่าง
เรียนทำเบเกอรี่
เบเกอรี่
color