top of page
พรรคอาหาร

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก

เรียนทำอาหารตะวันตกขั้นพื้นฐาน ทั้งอาหารคาว ของว่าง และเบอเกอรี่ ได้เรียนและฝึกทำจริง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ โดยในหลักสูตรเมนูที่เรียนเป็นเมนูยอดนิยมเหมาะกับผู้ต้องการเรียนพื้นฐานการทำอาหาร และผู้ที่ต้องการนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 

Image by Jill Heyer

ภาคปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 

สำหรับสมัครงานโรงแรมและเรือสำราญ

-  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา 

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีการฝึกงาน)

เรียน  6 วัน ต่อสัปดาห์  ระยะเวลา 2 เดือน

8 ชั่วโมง/วัน (หยุดวันศุกร์)

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

เรียนเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

ไม่ประสงค์เรียนภาษาอังกฤษและฝึกงาน

ภาคพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 

สำหรับสมัครงานโรงแรมและเรือสำราญ

-  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา 

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีการฝึกงาน)

เรียนวัน เสาร์ - อาทิตย์  ระยะเวลา 4 เดือน

8 ชั่วโมง/วัน

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

รวมคลาสเรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง ในหลักสูตร สอนโดยครูชาวต่างชาติ   

*ถ้าทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนไม่ผ่าน จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 70 ชั่วโมง  " ค่าเรียน 10,000 บาท "

สามารถเรียนซ้ำได้ฟรีในวิชาทฤษฏี​ หากยังไม่ชำนาญ​ ยกเว้นวิชาปฎิบัติที่มีวัตถุดิบ​ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาเหมาจ่าย

Image by Olenka Kotyk

"  หนึ่งหลักสูตร เพื่อใช้ต่อยอดในสายงาน หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  " 

เรียนทำอาหาร

เมนูที่ได้เรียนในหลักสูตร

LINE_ALBUM_220913_5.jpg
อาหารจานหลัก