เรียนงานบริการ โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในสายงานแต่ละด้าน ในหลักสูตรมีการสอน บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า รวมอยู่ด้วย สอนงานบริการบนเรือสำราญ และงานโรงแรมขั้นสูง เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเอง เพื่อโอกาสการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งการต่อยอดทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือทำงานบนเรือสำราญ ในต่างประเทศ

หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งที่ได้เรียนในหลักสูตร

หลักงานบริการ
บาร์เทนเดอร์ / บาริสต้า / ไวน์
ภาษาอังกฤษและ
การปรับบุคลิกภาพ

งานบริการไม่ใช่แค่งานเสิร์ฟอาหาร

"  แต่เป็นงานขั้นสูงที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้  "

สิ่งที่ได้รับในหลักสูตร

เรียนรู้วัตถุดิบและลงมือผสมเครื่องดื่ม ได้ด้วย

ตัวเองในทุกขั้นตอน

Bartender

ทำความเข้าใจเมล็ดากแฟ

พร้อมเรียนรู้กรมวิธีการชง และวิธีใช้เครื่องชงกาแฟ

Barista

เรียนรู้ความต่างของไวน์

แต่ละชนิด และความเหมาะสมในการจับคู่กับอาหาร

Wine

การเสิร์ฟอาหาร และการจัดโต๊ะ จัดจานอย่างถูกวิธี รับเมนูอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะ

ท่าทางและบุคลิกที่ควรมีเมื่อต้องทำหน้าที่

> มีความรู้และความสามารถในด้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ

ที่จะแนะนำให้แก่แขก

ทักษะภาษาเป็นข้อได้เปรียบ

ในการทำงาน มีสอนภาษาสำหรับการทำงานโดยครูชาวต่างชาติ

เรียนภาษาอังกฤษ

บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี

เป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงาน 

เรียนบุคลิกภาพ

*ค่าหลักสูตรรวมค่า ยูนิฟอร์ม , วัตถุดิบ , Workshop พิเศษและ ค่าธรรมเนียมฝึกงานแล้ว

ส่งฝึกงานในโรงแรม 4 -5 ดาว

หากเรียนจบหลักสูตร และมีผลการเข้าเรียนรวมถึงมีความประพฤติ จะถูกส่งไปฝึกงานในโรงแรมชั้นนำระดับประเทศ

หลักการบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 -  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.3  สำหรับ

     ประกอบธุรกิจส่วนตัวและทำงานโรงแรม 

-  อายุ  20 -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.6   สำหรับ

    ทำงานบนเรือสำราญ

   

ระยะเวลาเรียน  6 วัน ต่อสัปดาห์  

-  วัน จ. / อ. / พฤ. / ศ. / ส. / อา.

หยุด วันพุธ

    รวมการเรียน 2 เดือน  

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

 

  ราคา 55,000 บาท  

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 -  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.3  สำหรับ

     ประกอบธุรกิจส่วนตัวและทำงานโรงแรม 

-  อายุ  20 -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.6   สำหรับ

    ทำงานบนเรือสำราญ

   

ระยะเวลาเรียน  2 วัน ต่อสัปดาห์  

-  วัน เสาร์ และ วันอาทิตย์

หยุด วันจันทร์ - วันศุกร์

    รวมการเรียน 4 เดือน  

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

 

  ราคา 60,000 บาท   

รวมคลาสเรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง ในหลักสูตร สอนโดยครูชาวต่างชาติ   

*ถ้าทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนไม่ผ่าน จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 60 ชั่วโมง  " ค่าเรียน 10,000 บาท "

สามารถเรียนซ้ำได้ฟรีในวิชาทฤษฏี​ หากยังไม่ชำนาญ​ ยกเว้นวิชาปฎิบัติที่มีวัตถุดิบ​ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาเหมาจ่าย

OUR PARTNERS

ร่วมลงนาม MOU กับ   CTI Thailand
The Sense Pinklao, Bangkok, Thailand
71 / 50 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียน ไทยโฮเทล  แอนด์ ครูซไลน์
THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY
Tel  : (+66)  061 - 247 - 6464
         02 - 005 - 1640
E-mail : info.thcl@yahoo.com
Facebook : THCLacademy
Youtube : THCLacademy
© 2019  THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY