top of page
ค็อกเทลมะนาว

หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม

    เรียนงานบริการ โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในสายงานแต่ละด้าน ในหลักสูตรมีการสอน บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า รวมอยู่ด้วย สอนงานบริการบนเรือสำราญ และงานโรงแรมขั้นสูง เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเอง เพื่อโอกาสการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งการต่อยอดทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือทำงานบนเรือสำราญ ในต่างประเทศ

_MG_3381.png
Image by CHUTTERSNAP

ภาคปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 

สำหรับสมัครงานโรงแรมและเรือสำราญ

-  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา 

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีการฝึกงาน)

เรียน  6 วัน ต่อสัปดาห์  ระยะเวลา 2 เดือน

8 ชั่วโมง ต่อวัน (หยุดวันพฤหัสหรือศุกร์)

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

เรียนเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

ไม่ประสงค์เรียนภาษาอังกฤษและฝึกงาน

ภาคพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 

สำหรับสมัครงานโรงแรมและเรือสำราญ

-  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา 

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีการฝึกงาน)

เรียน  2 วัน ต่อสัปดาห์  ระยะเวลา 4 เดือน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (8 ชั่วโมง/วัน)

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

รวมคลาสเรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง ในหลักสูตร สอนโดยครูชาวต่างชาติ   

*ถ้าทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนไม่ผ่าน จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 70 ชั่วโมง 

"ค่าเรียน 10,000 บาท"

สามารถเรียนซ้ำได้ฟรีในวิชาทฤษฏี​ หากยังไม่ชำนาญ​ ยกเว้นวิชาปฎิบัติที่มีวัตถุดิบ​ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาเหมาจ่าย

เครื่องดื่มค๊อกเทล

งานบริการไม่ใช่แค่งานเสิร์ฟอาหาร

"  แต่เป็นงานขั้นสูงที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้  "

150-3.jpg
อาหารเย็น

สิ่งที่ได้เรียนในหลักสูตร