152-3.png

เรียนงานบริการ โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในสายงานแต่ละด้าน ในหลักสูตรมีการสอน บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า รวมอยู่ด้วย สอนงานบริการบนเรือสำราญ และงานโรงแรมขั้นสูง เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเอง เพื่อโอกาสการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งการต่อยอดทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือทำงานบนเรือสำราญ ในต่างประเทศ

หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งที่ได้เรียนในหลักสูตร

155-2.png
หลักงานบริการ
155.png
บาร์เทนเดอร์ / บาริสต้า / ไวน์
ภาษาอังกฤษและ
การปรับบุคลิกภาพ
155-1.png