top of page
แซนวิชขนมปังปิ้ง

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง + ตะวันตก

เรียนทำอาหารไทยสูตรต้นตำรับ ทั้งอาหารคาว ของว่าง และอาหารหวาน เรียนรู้วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร เรียนทำอาหารตะวันตกขั้นพื้นฐาน ทั้งอาหารคาว ของว่าง และเบเกอรี่พร้อมฝึกปฎิบัติจริง ได้ทำอาหารด้วยตนเองในทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทำอาหารเพื่อต่อยอดในธุรกิจ หรือเพื่อทำงานในต่างประเทศ ในหลักสูตรมีสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานร่วมอยู่ด้วย

คุกกี้เครื่องเทศ

ภาคปกติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 

สำหรับสมัครงานโรงแรมและเรือสำราญ

-  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา 

สำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม่มีการฝึกงาน)

เรียน  6 วัน ต่อสัปดาห์  ระยะเวลา 2 เดือน

8 ชั่วโมง ต่อวัน (หยุดวันพฤหัสหรือศุกร์)

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

รวมคลาสเรียนภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง ในหลักสูตร สอนโดยครูชาวต่างชาติ 

*ถ้าทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนไม่ผ่าน จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 70 ชั่วโมง  " ค่าเรียน 10,000 บาท "

สามารถเรียนซ้ำได้ฟรีในวิชาทฤษฏี​ หากยังไม่ชำนาญ​ ยกเว้นวิชาปฎิบัติที่มีวัตถุดิบ​ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาเหมาจ่าย