top of page
blog1.png
THCL Academy สถาบันการศึกษาขยายโอกาส สำหรับผู้สนใจเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร งานโรงแรม และช่างภาพ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น เพื่อต่อยอดการทำงานกับโรงแรมชั้นนำระดับ 4-5 ดาว ทำงานบนเรือสำราญ ทั้งในต่างประเทศ หรือนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

CHEF

Chef
1
2
เรียนเรือสำราญ
ทำงานเรือสำราญ
ทำงานต่างประเทศ
bottom of page