เรียนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการถ่ายภาพเบื้องต้น การตั้งค่า การจัดองค์ประกอบ การใช้แฟลช รวมไปถึงการจัดไฟระดับสตูดิโอ สอนใช้โปรแกรมตกแต่งรูปขั้นพื้นฐาน ฝึกถ่ายรูปให้ได้หลายสถานการณ์ 

หลักสูตรช่างภาพ

เปิดสอน 2 หลักสูตร

ช่างภาพอาชีพเบื้องต้น

ช่างภาพอาชีพเบื้องต้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ หรือฝึกตัวเองเพื่อเป็นช่างภาพในอนาคต เรียนพื้นฐานการถ่ายภาพ และการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ 

ช่างภาพบนเรือสำราญ
157-1.png

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานช่างภาพบนเรือสำราญในต่างประเทศ แนะแนวการใช้ชีวิตและปฏิบัติตัวในขณะอยู่บนเรือ สอนโดยผู้ที่เคยขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญ มีสอนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่ม ติวข้อสอบ แนะนำเรื่องการทำพอร์ตสมัครงาน ช่วยให้คำปรึกษาทั้งระหว่างการเรียนและสมัครขึ้นเรือ

เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ พัฒนาทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม

" หลักสูตรช่างภาพระยะสั้น "  สำหรับผู้ที่รักในการถ่ายรูป

150-4.jpg