top of page
การถ่ายภาพ

หลักสูตรช่างภาพ

เรียนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการถ่ายภาพเบื้องต้น การตั้งค่า การจัดองค์ประกอบ การใช้แฟลช รวมไปถึงการจัดไฟระดับสตูดิโอ สอนใช้โปรแกรมตกแต่งรูปขั้นพื้นฐาน ฝึกถ่ายรูปให้ได้หลายสถานการณ์ 

160.png
เลนส์กล้อง

เปิดสอน 2 หลักสูตร

ช่างภาพอาชีพเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ไม่จำกัดอายุ / เพศ / และการศึกษา

- เรียน 1 วันต่อสัปดาห์  

- เรียนเฉพาะ วัน อาทิตย์

- รวมการเรียน 2 เดือน 

ช่างภาพบนเรือสำราญ