เรียนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการถ่ายภาพเบื้องต้น การตั้งค่า การจัดองค์ประกอบ การใช้แฟลช รวมไปถึงการจัดไฟระดับสตูดิโอ สอนใช้โปรแกรมตกแต่งรูปขั้นพื้นฐาน ฝึกถ่ายรูปให้ได้หลายสถานการณ์ 

หลักสูตรช่างภาพ

เปิดสอน 2 หลักสูตร

ช่างภาพอาชีพเบื้องต้น

ช่างภาพอาชีพเบื้องต้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ หรือฝึกตัวเองเพื่อเป็นช่างภาพในอนาคต เรียนพื้นฐานการถ่ายภาพ และการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ 

ช่างภาพบนเรือสำราญ
157-1.png

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานช่างภาพบนเรือสำราญในต่างประเทศ แนะแนวการใช้ชีวิตและปฏิบัติตัวในขณะอยู่บนเรือ สอนโดยผู้ที่เคยขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญ มีสอนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่ม ติวข้อสอบ แนะนำเรื่องการทำพอร์ตสมัครงาน ช่วยให้คำปรึกษาทั้งระหว่างการเรียนและสมัครขึ้นเรือ

เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ พัฒนาทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม

" หลักสูตรช่างภาพระยะสั้น "  สำหรับผู้ที่รักในการถ่ายรูป

150-4.jpg

สิ่งที่ได้เรียนในหลักสูตร

158.png

วิธีถ่ายภาพที่ถูกต้อง การกำหนดจุดโฟกัส แสง และองค์ประกอบโดยรวมของภาพ

ภาพถ่าย Protriat

หลักการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน

ถ่ายภาพยังไงให้อาหารออกมาดูน่ากินและสวยงาม รวมถึงเทคนิคการจัดวาง

ถ่ายภาพอาหาร

ภาพโดยรวมกว้างๆ มุมไหน แสงตอนไหน  หรือบริบทไหน จึงจะทำให้ภาพออกมาสวยงาม

ถ่ายภาพท่องเที่ยว

ต้องสื่อความหมายให้ั้กับสินค้า

และภาพลักษณ์แก่องค์กร ต้องมีแนวคิดและการวางแผน ก่อนลงมือทำ

ถ่ายภาพโฆษณา

ถ่ายภาพนอกสถานที่

ฝึกถ่ายรูปนอกสถานที่ หลังจากเรียนทษฎี เและฝึกถ่ายในสตูดิโอมา

 

ฝึกจัดไฟในสตูดิโอ

การจัดไฟในสตูดิโอ เทคนิคการใช้แสงแฟลชในการถ่ายรูป

 

จัด Work Shop พิเศษ

เรียนเพิ่มเติม กับอาจารย์พิเศษ

ที่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องนั้นๆ 

เรียนโปรแกรมแต่งรูป

เรียนพื้นฐานในการแต่งรูป กับโปรแกรมสำคัญที่จำเป็นต้องใช้

*ค่าหลักสูตรรวมค่า ยูนิฟอร์ม , วัตถุดิบ , Workshop พิเศษ       และ ค่าธรรมเนียมฝึกงานแล้ว

กฏระเบียบ การปรับตัว  และข้อห้าม  ให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเป็นช่างภาพบนเรือสำราญ

การปฏิบัติตัวบนเรือสำราญ

* เฉพาะผู้ที่เรียนหลักสูตร ช่างภาพบเรือสำราญ

ติวข้อสอบ พร้อมแนะแนว

การทำพอร์ตสมัครงาน

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้สำหรับทำงาน

ติวข้อสอบที่ใช้สำหรับคัดเลือกขึ้นเรือ  ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ แนะนำการทำพอร์ตสำหรับใช้สมัครงาน