top of page

คำถามเกี่ยวกับ

THCL Academy

THCL Academy สถาบันการศึกษาขยายโอกาส สำหรับผู้สนใจเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร การโรงแรม  และช่างภาพ
ด้วยหลักสูตรระยะสั้น ให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดการทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว การทำงานบนเรือสำราญที่ต่างประเทศ
หรือเรียนเพื่อนำความรู้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • THCL คืออะไร ?
 • เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง?
  หลักสูตรผู้ประกอบอาหารเบื้องต้น อาหารไทย และ อาหารตะวันตก หลักสูตรช่างภาพอาชีพ / ช่างภาพบนเรือสำราญ
 • อาจารย์ผู้สอนของ THCL คือใคร ?
  อาจารย์วรชาติ สดศรี | อาจารย์สอนหลักสูตรช่างภาพ ​​​​​​ของ THCL ดีกรีรางวัลศิลปินนักถ่ายภาพ รางวัลพระราชทานปี 2560 อาจารย์ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย | อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรผู้ประกอบอาหาร , นักวิชาการด้าน อาหาร
 • ไม่มีทักษะอาชีพหรือความรู้ทางภาษาเรียนได้ไหม
 • ขั้นตอนการสมัครเรียน
 • เรียนจบแล้วมีงานรองรับหรือไม่
 • การสมัครงานกับเรือสำราญระดับโลก
bottom of page