หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย

เรียนทำอาหารไทยสูตรต้นตำรับ ทั้งอาหารคาว ของว่าง และอาหารหวาน เรียนรู้วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร พร้อมฝึกปฎิบัติจริง ได้ทำอาหารด้วยตนเองในทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนทำอาหารเพื่อต่อยอดในธุรกิจ หรือเพื่อทำงานในต่างประเทศ ในหลักสูตรมีสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานร่วมอยู่ด้วย

หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง

color

เมนูที่ได้เรียนในหลักสูตร

เรียนทำอาหารไทย
อาหารไทย
color
เรียนทำอาหารไทย
อาหารว่าง
color
เรียนทำขนมไทย
ขนมหวาน
color

"  อาหารไทยหลากหลายเมนู ลงมือทำจริงในทุกขั้นตอน  " 

เรียนทำอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 -  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.3  สำหรับ

     ประกอบธุรกิจส่วนตัวและทำงานโรงแรม 

-  อายุ  20 -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.6   สำหรับ

    ทำงานบนเรือสำราญ

   

ระยะเวลาเรียน  6 วัน ต่อสัปดาห์  

-  วัน จ. / อ. / พ. / พฤ. / ส. / อา.

หยุด วันศุกร์

    รวมการเรียน 2 เดือน  

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา  4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ​​

 

  ราคา 85,000 บาท  

ภาคปกติ

เรียนเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว

ไม่ประสงค์เรียนภาษาอังกฤษและฝึกงาน

  ราคา 80,000 บาท  

ภาคพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 -  อายุ  18  -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.3  สำหรับ

     ประกอบธุรกิจส่วนตัวและทำงานโรงแรม 

-  อายุ  20 -  40  ปี  วุฒิขั้นต่ำ ม.6   สำหรับ

    ทำงานบนเรือสำราญ

   

ระยะเวลาเรียน  2 วัน ต่อสัปดาห์  

-  วัน เสาร์ และ วันอาทิตย์

หยุด วันจันทร์ - วันศุกร์

    รวมการเรียน 4 เดือน  

   

ฝึกงานในโรงแรม  4-5  ดาว  

เป็นเวลา