top of page

ไม่เคย ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้! THCL Academy พร้อมพาคุณจาก 0 ไปสู่มืออาชีพ

อัปเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2565

ไม่มีทักษะทางอาชีพ ไม่เคยเรียน พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ สมัครเรียนได้ไหม? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและถูกถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งความมุ่งหวังของ THCL Academy ก็คือการให้คนที่เข้ามาเรียนได้รับความรู้กลับไปต่อยอดในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด " เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรก็สามารถเรียนได้ " เพียงแค่มาพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเปิดรับความรู้ และความตั้งใจดีในการสร้างโอกาสให้ชีวิตTHCL Academy นั้นเปิดการสอนทั้งหมด 4 หลักสูตรหลัก และ 5 คลาสระยะสั้นด้วยกัน ได้แก่


หลักสูตรหลัก

- หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง

- หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก

- หลักสูตรวิชาการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

- หลักสูตรช่างภาพ ทั้งช่างภาพอาชีพ และ ช่างภาพบนเรือสำราญคลาสระยะสั้น มีทั้งหมด 5 คลาส

- Food Stylist / Barista / Bartender / Wine Class / Bakery Class


โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทั้งใน Website และ Fanpage ของโรงเรียน


เพราะยังมีอีกหลายคนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ หรือรู้สึกสับสนและไม่มั่นคงกับงานที่ทำ หรือแม้กระทั่งอยากเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม โดยโรงเรียนของเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อฝึกไปใช้ในสถาการณ์การทำงานจริง มีการจำกัดจำนวนคนต่อคลาสเรียน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึง และยังสามารถมาลงเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่รายวิชาที่มีค่าวัตถุดิบ แถมยังมั่นใจได้ว่าถูกกฎหมาย เพราะผ่านการตรวจสอบจาก สช.

( สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ) เลขที่จดแจ้งใบอนุญาต​ กร๑๕/๒๕๖๓

" จำกัดผู้เรียนต่อคลาส เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ "


ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ทางโรงเรียนมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนต่อคลาส เพื่อประโยชน์ของตัวผู้เรียนเองให้เรียนได้อย่างทั่วถึง ได้ลงมือและมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเท่าเทียมในทุกคน และมีบุคลากรมืออาชีพที่มีความสามารถในแต่ละสายงาน ให้ได้เรียนอย่างลงลึกในหลักสูตรนั้นๆ สามารถปรึกษาหรือถามคำถามในสิ่งที่สงสัย เป็นการสอนแบบเป็นกันเอง ลดความตึงเครียด เน้นการมีปฎิสัมพันธ์แต่อยู่ในกรอบของการเรียนรู้ ให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุดมี WorkShop ตามความเหมาะสมของหลักสูตรที่เรียน อาทิ เรียนปรับบุคลิกภาพ เรียนศิลปะตกแต่งจานอาหาร โดย food Stylish เสริม WorkShop กับอาจารย์พิเศษ และออกทริปเพื่อดูงานนอกสถานที่" มีการเรียนที่เป็นระบบ และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ "


ถึงจะเป็นโรงเรียนอาชีพแต่เราก็อยู่ในมาตราฐานของสช. การแต่งกาย ความเป็นระเบียบ และการตรงต่อเวลา เรานับจำนวนชั่วโมงเรียนในทุกหลักสูตร มีข้อบังคับเรื่องขาด ลา มาสาย ทุกอย่างมีผลต่อการพิจรณาในการฝึกงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนความประพฤติ หากต่ำกว่ามาตราฐานทางโรงเรียนจะไม่ส่งฝึกงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่โรงเรียนจะได้รับจากการส่งเด็กที่ไม่ได้มาตราฐานไปฝึกงาน และเพื่อสงวนเครดิตที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นอื่นๆ เอง ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกความรับผิดชอบและเป็นการทดสอบก่อนไปทำงานในสถานการณ์จริงมีระเบียบในการแต่งกายของแต่ละหลักสูตร เช่นเรียนทำอาหารต้องเก็บผมและแต่งกายตามกฎเพื่อสุขอนามัยที่ดี การเรียนการบริการที่ต้องอยู่ในชุดยูนิฟอร์ม และรวบผมให้เรียบร้อย ทุกอย่างที่กล่าวมามีผลต่อการรับประกาศนียบัตรของโรงเรียน เราเข้มงวดก็เพราะต้องการรักษามาตราฐานที่ดีและชื่อเสียงของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของตัวผู้เรียนที่จบจากโรงเรียนเราไปนั่นเอง
" พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย จะทำยังไง "


ใครที่เป็นกังวลในเรื่องนี้ โรงเรียนของเรามีสอนภาษาอังกฤษรวมอยู่ในหลักสูตร โดยครูสอนภาษาชาวอเมริกัน ซึ่งก่อนเข้าเรียนจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น หากไม่ผ่านการทดสอบจะต้องเรียนปรับพื้นฐานอย่างเข้มข้น โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 10,000 บาท เพราะการเรียนทุกอย่างพื้นฐานคือสิ่งที่สำคัญ และในคลาสเรียนยังต้องมีฝึกสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษด้วย แต่ถ้าทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นผ่านก็ไม่ต้องเสียค่าเรียนเพิ่มเติมหลังจากเรียนจบหลักสูตร เรามีที่ฝึกงานจัดเตรียมไว้ให้ เป็นโรงแรมมีชื่อระดับ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานจริงติดตัว ยกเว้นหลักสูตรช่างภาพที่ไม่มีฝึกงาน ต้องเก็บพอร์ตผลงานด้วยตัวเอง


ซึ่งการฝึกงานจะอยู่ที่ 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ เป็นการเข้าสู่การทำงานจริง เพราะการเรียนเป็นแค่พื้นฐานที่จะนำไปปฏิบัติในอนาคต แต่การทำงานนั้นจะทำให้ได้ทั้งความรู้ สภาพแวดล้อมการทำงาน ลูกค้า สถานการณ์จริง ที่ต้องรับมือ เพราะการจะเริ่มทำงาน ประสบการณ์นั้นสำคัญ " ยิ่งโรงแรมที่มีชื่อเสียง ยิ่งเลี่ยงที่จะรับความเสี่ยงในการรับคนไม่มีประสบการณ์เข้าทำงาน " โดยมีเด็กบางคนที่ฝึกงานจนครบระยะเวลา และถูกชักชวนให้สมัครงานที่โรงแรมเพราะศักยภาพการทำงานที่ทางโรงแรมเล็งเห็น


" ไม่ใช่แค่สอน แต่พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆ "


เชิญ HR จากโรงแรมชื่อดังมาแนะแนวการทำงานและคุณสมบัติของที่โรงแรมชั้นนำต้องการ

เราเป็นมากกว่าโรงเรียน เพราะจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาฝีมือของผู้เรียนไปให้ไกลที่สุด เรามีอาจารย์ประจำแผนกและ ผอ. อยู่ที่โรงเรียนตลอดเวลา เพื่อคอยซัพพอร์ตและดูแลผู้เรียนในทุกเรื่องที่สงสัย ทั้งในแง่ของการเรียนและสภาพจิตใจ หากมีปัญหาอะไรสามารถพูดคุยเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันเชิญ HR จากโรงแรมชื่อดังมาแนะแนวการทำงาน

และคุณสมบัติของที่โรงแรมชั้นนำต้องการแนะนำที่ฝึกงาน ดำเนินเรื่องพร้อมส่งตัว หรือใครที่สนใจไปทำงานบนเรือสำราญ ทางโรงเรียนก็พาไปทดสอบกับ CTI Thailand ด้วยตัวเอง พร้อมติวเข้มก่อนการไปสอบ รวมถึงแนะแนวการปฏิบัตตัวที่ควรในสถานที่นั้นๆ "ไม่มีการลอยแพนักเรียนหลังเรียนจบหรือจ่ายเงินค่าเทอมแน่นอน" เพราะเราอยากให้ผู้เรียนทุกคนมั่นและขอขอบคุณที่ให้โอกาส THCL Academy ได้เป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกของความเร็จในชีวิต THCL Academy โรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมลงนาม MOU กับ CTI Thailand บริษัทจัดหางานเรือสำราญที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย " มาเริ่มพัฒนาศักยภาพไปกับเรา สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ "


โทรสอบถาม 061 247 6464

Line @THCLacademy

หรือ Inbox มาที่เพจ THCL Academy

Σχόλια


bottom of page