ไม่เคย ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้! THCL Academy พร้อมพาคุณจาก 0 ไปสู่มืออาชีพ

อัพเดตเมื่อ: 3 ต.ค. 2020

ไม่มีทักษะทางอาชีพ ไม่เคยเรียน พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ สมัครเรียนได้ไหม? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยและถูกถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งความมุ่งหวังของ THCL Academy ก็คือการให้คนที่เข้ามาเรียนได้รับความรู้กลับไปต่อยอดในการใช้ชีวิตให้มากที่สุด " เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรก็สามารถเรียนได้ " เพียงแค่มาพร้อมความมุ่งมั่นที่จะเปิดรับความรู้ และความตั้งใจดีในการสร้างโอกาสให้ชีวิตTHCL Academy นั้นเปิดการสอนทั้งหมด 4 หลักสูตรหลัก และ 5 คลาสระยะสั้นด้วยกัน ได้แก่


หลักสูตรหลัก

- หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทยขั้นสูง

- หลักสูตรผู้ประกอบอาหารตะวันตก

- หลักสูตรวิชาการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม

- หลักสูตรช่างภาพ ทั้งช่างภาพอาชีพ และ ช่างภาพบนเรือสำราญคลาสระยะสั้น มีทั้งหมด 5 คลาส

- Food Stylist / Barista / Bartender / Wine Class / Bakery Class


โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทั้งใน Website และ Fanpage ของโรงเรียน


เพราะยังมีอีกหลายคนที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ หรือรู้สึกสับสนและไม่มั่นคงกับงานที่ทำ หรือแม้กระทั่งอยากเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม โดยโรงเรียนของเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อฝึกไปใช้ในสถาการณ์การทำงานจริง มีการจำกัดจำนวนคนต่อคลาสเรียน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึง และยังสามารถมาลงเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่รายวิชาที่มีค่าวัตถุดิบ แถมยังมั่นใจได้ว่าถูกกฎหมาย เพราะผ่านการตรวจสอบจาก สช.

( สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ) เลขที่จดแจ้งใบอนุญาต​ กร๑๕/๒๕๖๓

" จำกัดผู้เรียนต่อคลาส เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ "


ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน ทางโรงเรียนมีการจำกัดจำนวนผู้เรียนต่อคลาส เพื่อประโยชน์ของตัวผู้เรียนเองให้เรียนได้อย่างทั่วถึง ได้ลงมือและมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเท่าเทียมในทุกคน และมีบุคลากรมืออาชีพที่มีความสามารถในแต่ละสายงาน ให้ได้เรียนอย่างลงลึกในหลักสูตรนั้นๆ สามารถปรึกษาหรือถามคำถามในสิ่งที่สงสัย เป็นการสอนแบบเป็นกันเอง ลดความตึงเครียด เน้นการมีปฎิสัมพันธ์แต่อยู่ในกรอบของการเรียนรู้ ให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุดมี WorkShop ตามความเหมาะสมของหลักสูตรที่เรียน อาทิ เรียนปรับบุคลิกภาพ เรียนศิลปะตกแต่งจานอาหาร โดย food Stylish เสริม WorkShop กับอาจารย์พิเศษ และออกทริปเพื่อดูงานนอกสถานที่" มีการเรียนที่เป็นระบบ และเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ "


ถึงจะเป็นโรงเรียนอาชีพแต่เราก็อยู่ในมาตราฐานของสช. การแต่งกาย ความเป็นระเบียบ และการตรงต่อเวลา เรานับจำนวนชั่วโมงเรียนในทุกหลักสูตร มีข้อบังคับเรื่องขาด ลา มาสาย ทุกอย่างมีผลต่อการพิจรณาในการฝึกงาน มีเกณฑ์การให้คะแนนความประพฤติ หากต่ำกว่ามาตราฐานทางโรงเรียนจะไม่ส่งฝึกงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่โรงเรียนจะได้รับจากการส่งเด็กที่ไม่ได้มาตราฐานไปฝึกงาน และเพื่อสงวนเครดิตที่ดีให้แก่นักเรียนรุ่นอื่นๆ เอง ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกความรับผิดชอบและเป็นการทดสอบก่อนไปทำงานในสถานการณ์จริงมีระเบียบในการแต่งกายของแต่ละหลักสูตร เช่นเรียนทำอาหารต้องเก็บผมและแต่งกายตามกฎเพื่อสุขอนามัยที่ดี การเรียนการบริการที่ต้องอยู่ในชุดยูนิฟอร์ม และรวบผมให้เรียบร้อย ทุกอย่างที่กล่าวมามีผลต่อการรับประกาศนียบัตรของโรงเรียน เราเข้มงวดก็เพราะต้องการรักษามาตราฐานที่ดีและชื่อเสียงของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของตัวผู้เรียนที่จบจากโรงเรียนเราไปนั่นเอง
" พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย จะทำยังไง "


ใครที่เป็นกังวลในเรื่องนี้ โรงเรียนของเรามีสอนภาษาอังกฤษรวมอยู่ในหลักสูตร โดยครูสอนภาษาชาวอเมริกัน ซึ่งก่อนเข้าเรียนจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น หากไม่ผ่านการทดสอบจะต้องเรียนปรับพื้นฐานอย่างเข้มข้น โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ 10,000 บาท เพราะการเรียนทุกอย่างพื้นฐานคือสิ่งที่สำคัญ และในคลาสเรียนยังต้องมีฝึกสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษด้วย แต่ถ้าทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นผ่านก็ไม่ต้องเสียค่าเรียนเพิ่มเติมหลังจากเรียนจบหลักสูตร เรามีที่ฝึกงานจัดเตรียมไว้ให้ เป็นโรงแรมมีชื่อระดับ 4-5 ดาว เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานจริงติดตัว ยกเว้นหลักสูตรช่างภาพที่ไม่มีฝึกงาน ต้องเก็บพอร์ตผลงานด้วยตัวเอง


ซึ่งการฝึกงานจะอยู่ที่ 4 - 6 เดือน แล้วแต่ความสมัครใจ เป็นการเข้าสู่การทำงานจริง เพราะการเรียนเป็นแค่พื้นฐานที่จะนำไปปฏิบัติในอนาคต แต่การทำงานนั้นจะทำให้ได้ทั้งความรู้ สภาพแวดล้อมการทำงาน ลูกค้า สถานการณ์จริง ที่ต้องรับมือ เพราะการจะเริ่มทำงาน ประสบการณ์นั้นสำคัญ " ยิ่งโรงแรมที่มีชื่อเสียง ยิ่งเลี่ยงที่จะรับความเสี่ยงในการรับคนไม่มีประสบการณ์เข้าทำงาน " โดยมีเด็กบางคนที่ฝึกงานจนครบระยะเวลา และถูกชักชวนให้สมัครงานที่โรงแรมเพราะศักยภาพการทำงานที่ทางโรงแรมเล็งเห็น


" ไม่ใช่แค่สอน แต่พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆ "เราเป็นมากกว่าโรงเรียน เพราะจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาฝีมือของผู้เรียนไปให้ไกลที่สุด เรามีอาจารย์ประจำแผนกและ ผอ. อยู่ที่โรงเรียนตลอดเวลา เพื่อคอยซัพพอร์ตและดูแลผู้เรียนในทุกเรื่องที่สงสัย ทั้งในแง่ของการเรียนและสภาพจิตใจ หากมีปัญหาอะไรสามารถพูดคุยเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันเชิญ HR จากโรงแรมชื่อดังมาแนะแนวการทำงาน

และคุณสมบัติของที่โรงแรมชั้นนำต้องการแนะนำที่ฝึกงาน ดำเนินเรื่องพร้อมส่งตัว หรือใครที่สนใจไปทำงานบนเรือสำราญ ทางโรงเรียนก็พาไปทดสอบกับ CTI Thailand ด้วยตัวเอง พร้อมติวเข้มก่อนการไปสอบ รวมถึงแนะแนวการปฏิบัตตัวที่ควรในสถานที่นั้นๆ "ไม่มีการลอยแพนักเรียนหลังเรียนจบหรือจ่ายเงินค่าเทอมแน่นอน" เพราะเราอยากให้ผู้เรียนทุกคนมั่นและขอขอบคุณที่ให้โอกาส THCL Academy ได้เป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกของความเร็จในชีวิต


THCL Academy โรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมลงนาม MOU กับ CTI Thailand บริษัทจัดหางานเรือสำราญที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย " มาเริ่มพัฒนาศักยภาพไปกับเรา สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ "


👉 www.thclacademy.com

โทรสอบถาม 061 247 6464

Line @THCLacademy

หรือ Inbox มาที่เพจ THCL Academy

ดู 114 ครั้ง0 ความคิดเห็น

OUR PARTNERS

ร่วมลงนาม MOU กับ   CTI Thailand
โรงเรียน ไทยโฮเทล  แอนด์ ครูซไลน์
THAI HOTEL AND CRUISE LINES ACADEMY
ห้าง The Sense Pinklao
ชั้น 1 ห้อง A207 (ติด Amway Shop)
71 / 50 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel  : (+66)  061 - 247 - 6464
                02 - 005 - 1640
E-mail :     info.thcl@yahoo.com
Facebook : THCLacademy
Youtube :   THCLacademy
Line ID  :   @THCLacademy
visitor view
© 2019  THAI HOTEL AND CRUISE LINES SCHOOL