top of page

คลาสเรียนบาร์เทนเดอร์ ส่วนหนึ่งในหลักสูตร ของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อัปเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2565

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า หลักสูตรพนักงานบริการและเครื่องดื่ม ของ THCL Academy นอกเหนือจากการการเรียนเสิร์ฟ และจัดโต๊ะแล้ว ยังมีการสอนบาร์เทนเดอร์รวมอยู่ในหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่มีประโยชน์ และสามารถใช้ในการทำงานในอนาคตได้จริงๆ


โดยหลักสูตรนี้ อาจารย์ ณธีพัฒน์ อริยะธนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบาร์เทนเดอร์ นักออกแบบเครื่องดื่มค็อกเทล มาให้ความรู้นักเรียนของเราในคลาสนี้ เริ่มต้นสอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ ไปจนถึงการผสมและตกแต่งเครื่องดื่ม


 

หากใครสนใจหลักสูตรของ THCL Academy

สามารถดูรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการเรียนได้ที่ 👉 www.thclacademy.com

โทรสอบถาม 061 247 6464

Line @THCLacademy

หรือ Inbox มาที่เพจ THCL Academy
Comments


bottom of page