top of page

ระบบวันหยุด และการเข้าทำงาน ของโรงแรม

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค. 2564

ช่วงทำรายได้หลักๆ ของโรงแรมคือช่วงท่องเที่ยวหรือช่วงวันหยุดยาว เป็นช่วงที่คนทั่วไปได้หยุดจากการทำงานมาพักผ่อน คนที่ทำงานในสายโรงแรมจึงจะมีวันหยุดที่ไม่ตรงกับคนทั่วไป เพราะวันพักผ่อนของคนอื่นคือวันทำงานของเรา

ระบบวันหยุด การทำงาน และการลางาน จึงจะต่างจากคนทั่วไป ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมด้วยว่ามีการจัดการระบบแบบไหน
การเข้าทำงาน

จะมีเวลาเข้างานและออกงานที่แน่นอน โดยช่วงเวลาทำงานปกติแบ่งเป็น 2 ช่วงต่อวันไม่ต่อเนื่องกัน และเมื่อรวมชั่วโมงการทำงานปกติของทั้ง 2 ช่วงแล้วจะเท่ากับพนักงานที่ทำงานต่อเนื่องเป็นช่วงเดียวต่อวัน เช่น


- ช่วงแรกเริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น.

- และช่วงที่สองเริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น.
แต่หากเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน จะไม่มีเวลาเข้างานและออกงานที่แน่นอน เพราะต้องคอยดูแลงานในส่วนอื่นๆ ให้เรียบร้อย แต่ถึงอย่างไรหากรวมชั่วโมงการทำงานและเวลาพักแล้วก็ต้องเป็นไปตามชั่วโมงที่กำหนด ห้ามขาดหรือเกินจากปกติหากพนักงานทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงาน ทางโรงแรมจะไม่ให้ค่าล่วงเวลาพนักงาน แต่จะให้สิทธิพนักงานนำชั่วโมงที่ทำล่วงเวลาหลังเลิกงานไปขอชดเชยกับการมาสาย หรือลางานในวันทำงานปกติของตนเองได้วันหยุด

พนักงานที่ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดประเพณีตามปฎิทิน ทางโรงแรมจะนับวันทำงานเหมือนวันปกติแต่จะให้สิทธิ์พนักงานในการนำวันที่มาทำงานไปใช้ลาหยุดในวันทำงานปกติได้


พนักงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่ตรงกันเนื่องจากงานโรงแรมเป็นงานที่ต้องบริการลูกค้า ทำให้ต้องมีการจัดสรรวันหยุดสับเปลี่ยนกันไป พนักงานบางคนจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ แต่บางคนมีวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันจันทร์ เป็นต้น แต่บางที่อาจจะจัดให้พนักงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน ต้องสลับสับเปลี่ยนกันทุกอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของแต่ละที่Service charge


พนักงานในส่วนของงานบริการจะได้รับเงินรางวัลซึ่งเรียกว่า ค่า Service charge โดยทางโรงแรมจะนำเงินที่ลูกค้าจ่ายเป็นค่า Tip ให้พนักงานบริการทุกคนทั้งเดือนมารวมกัน แล้วเฉลี่ยจ่ายให้ฝ่ายบริการทุกคนเท่าๆ กัน แต่ถ้าพนักงานคนใดเริ่มงานหรือลาออกระหว่างงวด ขาดงาน หรือลางาน กิจการก็จะจ่ายค่า Service charge โดยคำนวณจากค่า Service charge ต่อคน หารด้วย 30 วันและคูณด้วยจำนวนวันทำงานที่หักขาดงาน หรือลางานแล้ว


 


แต่หากใครสนใจทำงานเกี่ยวกับโรงแรมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร โรงเรียน ไทยโฮเทล แอนด์ ครูซไลน์ เปิดสอนหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สอนทั้งภาคทษฎีและภาคปฏิบัติโดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถร่วมงานกับโรงแรมระดับ 4-5 ดาวได้


สนใจดูรายละเอียดและค่าใช้จ่ายหลักสูตร

เพิ่มเติมได้ที่ 👉 www.thclacademy.com

หรือโทรสอบถาม 061 247 6464

Line @THCLacademy

หรือ Inbox มาที่เพจ THCL AcademyComentarios


bottom of page