top of page

เอกสารสำคัญอะไรบ้าง ที่เราต้องใช้ยื่นให้บริษัทเรือสำราญ

อัปเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2565

เมื่อเราได้ผ่านการทดสอบต่างๆ เพื่อขึ้นไปทำงานบนเรือสำราญแล้ว สิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือการเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งเรื่องสุขภาพร่างกาย และเอกสารสำคัญต่างๆ เพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราออกนอกประเทศไปแล้ว สิ่งที่จะช่วยยืนยันตัวตนของเราได้ดีที่สุดก็คือเอกสารพวกนี้ โดยแต่ละบริษัทก็อาจจะมีเอกสารที่ให้ยื่นแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ส่วนเอกสารสำคัญหลักๆ ที่จำเป็นต้องมีนั้น เราจะรวบรวมมาไว้ให้ในบทความนี้1. PASSPORT


Passport หรือที่เราเรียกกันว่าหนังสือเดินทาง สามารถจองคิวทำได้ ณ สถานที่ ที่ใกล้และสะดวกกับการเดินทางมากที่สุด เสียค่าบริการ 1,000 บาท โดยสามารถมารับได้เอง หรือจะเสียเงินค่าส่งเพิ่ม เพื่อรอรับทางไปรษณีย์ ส่วนระยะเวลาการทำก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่เลือกไปทำ ปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 -5 วัน ไม่รวมวันยื่นคำร้อง สามารถจองคิวเพื่อเข้าไปทำได้ที่ www.passport.in.thเอกสารที่ต้องใช้

- บัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน2. ใบรับรองแพทย์

การไปทำงานบนเรือสำราญนั้นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก ถึงจะผ่านการทดสอบได้ขึ้นไปทำงานบนเรือแล้ว แต่เมื่อตรวจสุขภาพแล้วพบว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัว ก็จะถูกระงับการขึ้นไปทำงานทันที โดยใบรับรองแพทย์นี้ต้องผ่านการตรวจ จากโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนดให้ไปตรวจเท่านั้น3. Seaman Book

เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวของพนักงานเดินเรือ เพื่อใช้สำหรับการบันทึกประวัติการทำงานในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ ซึ่งการที่เราจะทำ Seamam Book ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตอบรับเข้าทำงานบนเรือสำราญแล้ว ค่าธรรมเนียมทำประมาณ 500 บาท


เอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาพาสปอร์ต ( ถ้ามี ) - ใบรับรองแพทย์ - รูปถ่าย 2 นิ้ว

( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม )

สามารถจัดทำเอกสารได้ที่ กรมเจ้าท่า www.md.go.th

4. ใบประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5)เป็นเหมือนใบรับรองเเพทย์สำหรับคนทำงานบนเรือ เนื่องจากกองมาตรฐานคนประจำเรือกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดทำสัญญาคนประจำเรือเพื่อให้สอดคล้องกับ STCW 2010 และ MLC 2006 สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและแพทย์ที่กรมเจ้าท่ารับรองให้ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ และออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5) ได้ที่ www.md.go.th

5. STCW2010


STCW2010 หรือ หลักสูตร 4 วิชา พื้นฐานคนประจำเรือ เรียนเพื่อให้ได้รับใบประกาศ ว่าเรียนจบหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องขึ้นไปอยู่บนเรือสำราญ แบ่งเป็น 4 วิชา ราคาค่าเรียน 10,000 - 20,000 บาท ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 10 -11 วัน ใบรับรองหลักสูตรจะมีอายุ 5 ปี เมื่อใบรับรองหมดอายุต้องมาเรียนคอร์สใหม่ แต่ใช้เงินและเวลาน้อยกว่าครั้งแรก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ STCW สำคัญยังไง ทำไมต้องบังคับสอบก่อนขึ้นเรือ
6. Seafarer

เป็นใบรับรองจากกรมเจ้าท่า ค่าธรรมเนียมประมาณ 500 บาท ใบรับรองจะมีอายุ 5 ปี


เอกสารที่ต้องใช้

- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) - ใบรับรองแพทย์ (ตามคลินิคทั่วไป) - รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนา Seaman Book - สำเนา STCW2010 Certificate
7.ใบรับรองประวัติอาชญากรรม

ใบรับรองประวัติอาชญากรรม โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อตรวจอาชญากรรมได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม อาคาร 6 ติดกรรมโรงพยาบาลตำราจแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคดีติดตัวก่อนขึ้นไปทำงาน เพราะต่างประเทศจะซีเรียสกับเรื่องนี้มาก


เอกสารที่กล่าวมาเป็นเอกสารสำคัญที่มีความจำเป็นในการขึ้นเรือเป็นอย่างมาก เราจึงมีเงินเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดของเอกสารและสถานที่ออกเอกสารให้ดีว่าถูกต้อง และถูกกฎหมาย จะได้ไม่เสียทั้งเงินและเวลา 


หากใครสนใจหลักสูตรของ THCL Academy

สามารถดูรายละเอียดและค่าใช้จ่ายการเรียนได้ที่

โทรสอบถาม 061 247 6464

Line @THCLacademy

หรือ Inbox มาที่เพจ THCL Academy
ดู 3,765 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page